Anslagstavla

KF 101218

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2018-12-10
Paragrafer
§§ 92-138
Datum då anslag sätts upp
2018-12-19
Datum då anslag tas ned
2019-01-10
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige

Uppdaterad den 12 juni 2018

Tillkännagivanden /kungörelser