Anslagstavla

MBN 181211

Anslag/Bevis

Organ
Mötesdatum
2018-12-11
Paragrafer
§§ 122-145
Datum då anslag sätts upp
2018-12-17
Datum då anslag tas ned
2019-01-11
Förvaringsplats för protokoll
Miljö- och byggnadsnämndens kansli
Sekreterare
Johnny Wahlström

Protokoll

Uppdaterad den 12 juni 2018

Tillkännagivanden /kungörelser