Anslagstavla

KS 181210

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-12-10
Paragrafer
§§ 264-267
Datum då anslag sätts upp
2018-12-11
Datum då anslag tas ned
2019-01-02
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 12 juni 2018

Tillkännagivanden /kungörelser