Anslagstavla

KS 181120

Anslag/Bevis

Organ
Kommunstyrelsen
Mötesdatum
2018-11-20
Paragrafer
§§ 227-263
Datum då anslag sätts upp
2018-11-28
Datum då anslag tas ned
2018-12-20
Förvaringsplats för protokoll
Kommunkansliet, Vilhelmina kommun
Sekreterare
Göran Lidström

Protokoll

Protokoll, kommunstyrelsen

Uppdaterad den 12 juni 2018

Tillkännagivanden /kungörelser