Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Bygga och bo print

Tue 7. Feb 17 15:27


Miljö- och byggnadskontoret i Vilhelmina är verksamma inom en rad olika områden.
20170207_152725_0.jpg
Några exempel är:

Fysisk planering - detaljplaner
Bygg- och rivningslov - anmälan eldstad
Strandskydd
Miljö- och hälsoskydd
Livsmedelstillsyn
Adresser
Tillsyn av bl a ventilationskontroll, hissar och liftar.

Verksamhetsansvarig:                                            
Ulla-Karin Dahlberg
Tfn: 0940-140 82

Ärenden skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Vilhelmina kommun
912 81 Vilhelmina

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601