Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Digital anslagslagstavla print

Thu 28. Dec 17 10:19

Digital anslagstavla
Detta är Vilhelmina kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.
Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Anslagsdatum             Rubrik         Typ     Anslås av
2017-12-22              Kfmprotokoll 2017-12-12 Anslag  Kommunfullmäktige

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601