Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Föreningsliv & fritid i Vilhelmina print

Tue 7. Feb 17 15:43

20170207_154356_0.jpg

Vilhelmina kommun har ett rikt föreningsliv med en omfattande variation. Traditionellt vilar såväl kultur- som fritidsverksamheten på en kombination av starkt kommunalt stöd och ett omfattande ideellt deltagande. Detta har givit Vilhelmina en tämligen unik profil som kultur- och fritidskommun.

Särskilt viktigt är att arbeta för att barn och ungdomar genom olika kultur- och fritidsaktiviteter skall ges förutsättningar att utöva och praktisera inflytande och delaktighet, att engagemang och skapandeförmåga tas tillvara samt att ett kritiskt förhållningssätt stimuleras.

Det nya fritidsbegreppet står för livskvalitet och välbefinnande där fysiska, kulturella/konstnärliga, politiska och sociala aktiviteter blir lika viktiga. I den meningen blir kultur- och fritid en sammanhållande kraft – ett kitt – i samhället, som är gränsöverskridande och ger känslan av gemenskap med andra.

Ett rikt, varierat och kvalitativt kultur- och fritidsliv med tillgänglighet för alla är en av de viktigaste förutsättningarna för samhörighet, gemenskap, mångfald och identitet. Kultur- och fritid är även att betrakta som en tillväxtfaktor med viktig stimulans för en aktiv näringspolitik och därför av stor betydelse för Vilhelminas långsiktiga utveckling och attraktionskraft.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601