Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Konsumentrådgivning print

Wed 28. Jun 17 11:51

20050305_133841_0.jpg


Konsumentverket tillhandahåller en tjänst för konsumentvägledning: Hallå Konsument.
Telefonnummer: 0771-525 525
Öppettider måndag – onsdag kl. 9-15, torsdagar kl. 9-18 och fredagar kl. 9-12
Under sommaren kommer vi ha öppet kl. 9-15 alla vardagar.


Rådgivning före köp
Det finns mycket man behöver information om när man ska köpa.
Ø Vad skall jag köpa, - köpråd och tester?
Ø Hur skall jag köpa, - kontant eller på kredit?
Ø När skall jag köpa?
Ø Var skall jag köpa?


Rådgivning och hjälp vid reklamationer
Om Du köpt en vara som är felaktig skall Du först reklamera hos säljaren. Du har alltid minst 2 månader på dig att reklamera från att felet upptäcktes. Åberopa konsumentköplagen som definierar begreppet ”fel”.

Det kan vara ett funktionsfel, felaktig information eller också utebliven eller försenad leverans. Vanligtvis skall säljaren först ha möjlighet att reparera varan. Om detta inte lyckas, kan man begära omleverans eller att häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för kunden.

Säljaren är ansvarig för fel som fanns när köpet gjordes även om felet visar sig först senare. Ett fel som visar sig inom sex månader från köpet är ett ursprungligt fel, om säljaren inte visar något annat eller om det är oförenligt med varan exempelvis färskvaror, eller själva felet. Tänk på att du alltid har rätt att reklamera ett fel inom tre år från köpet.

Ofta begär säljare att Du skall kunna visa upp kassakvittot. Detta visar ju när varan är köpt, var varan är köpt och hur mycket den har kostat. Därför är det viktigt att Du sparar kassakvitton helst i 3 år, eftersom en konsumentfordran preskriberas först efter 3 år.

När Du köper en tjänst av en hantverkare, gäller ungefär samma regler. Då gäller konsumenttjänstlagen. I den finns också en avrådningsplikt från hantverkaren, i det fall reparationen uppgår till hälften eller mer än hälften av varans värde. Du har också 10 års reklamationstid, om tjänsten utförts på fast egendom.

Klarar Du inte av Ditt problem med säljaren, kan Du göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Blanketter för detta finns hos den kommunala konsumentrådgivningen.

Konsumenträttslig rådgivning
Inom konsumenträtten finns det många lagar som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument, bl a:
Ø Konsumentköplagen - som gäller när Du köper en vara av en näringsidkare för enskilt bruk
Ø Konsumenttjänstlagen - som gäller när Du köper en tjänst av en hantverkare för enskilt bruk
Ø Konsumentkreditlagen - som gäller när Du får en kredit av en näringsidkare för eget bruk
Ø Distanavtalslagen - som gäller när Du köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller internet eller hemförsäljning.

Om du handlar något på distans inom EU, exempelvis på Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om gränsöverskridande handel, se Konsument Europa.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601