Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Översatt information

Vilhelmina kommun har översatt texter rörande barn och utbildning samt äldreomsorgen till samiska.
Ni hittar översatta texter i länkarna till vänster.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/FOV1-0005387A/100
Fri 28. Mar 14 13:15