Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Samiskt förvaltningsområde

kolt hemsida.jpg

Minoritetslagen innehåller bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i så kallade förvaltningsområden.  

I förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska, finska respektive meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på samiska, finska respektive meänkieli.

Vilhelmina kommun ingår sedan 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för samiska.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/FOV1-00050C82/FOV1-00050CBF/100
Wed 23. Jan 13 11:44