Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Samiskt förvaltningsområde print

Wed 23. Jan 13 11:44

kolt hemsida.jpg

Minoritetslagen innehåller bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli i så kallade förvaltningsområden.  

I förvaltningsområden har enskilda rätt att använda samiska, finska respektive meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få tillgång till äldreomsorg och förskola helt eller delvis på samiska, finska respektive meänkieli.

Vilhelmina kommun ingår sedan 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för samiska.


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601