Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Samisk samrådsgrupp print

Tue 16. Jan 18 14:31

Vualtjeren tjïelte/Vilhelmina kommun har sedan i början av år 2011 en samisk samrådsgrupp. Samrådsgruppen består av  representanter från Vilhelmina södra sameby, Vilhelmina norra sameby, Faepmien Saemien Siebrie, Faepmie Saavreme Siebrie, Vualtjere duodji, kommunchefen, minoritetssamordnaren, minoritetshandläggaren och en ungdomsrepresentant. Gruppens frågor ska hanteras som övrigt politiskt beslutsfattande.

20170210_090222_0.jpg
Representanter i samisk samrådsgrupp:

Vilhelmina södra sameby: Åsa Baer
Vilhelmina norra sameby: Margret Fjellström
Faepmien Saemien Siebrie: Joel Hermansson
Faepmie Saavreme Sibrie: Ulrika Näslund Svensson
Vualtjere duodji: Lotta Charlesdotter
Ungdomsrepresentant: Gabinus Klemetsson Leek
Vilhelmina kommun: Karl-Johan Ottosson, Laila Daerga och Malin Blind


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601