Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Minoritetspolitisk handlingsplan

Vilhelmina kommun har arbetat fram en Minoritetspolitisk handlingsplan som innehåller riktlinjer för att skydda de lagliga rättigheterna. Handlingsplanen ska vara ett dynamiskt verktyg och styras efter aktuellt behov, den bör revideras vart tredje år medan rambudgeten justeras årligen.

 

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/FOV1-00050C82/FOV1-00050CB8/100
Thu 30. Jun 16 15:05