Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Språket print

Wed 23. Jan 13 13:37

Språk hemsida.jpg

Vilhelmina ligger inom sydsamiskt språkområde, vilket i stora drag omfattar Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan. Det sydsamiska språket talas av få, ca 500 personer, och bedöms vara hotat.  I det sydsamiska området har språkbytesprocessen pågått under en lång tid och därav hunnit gå mycket långt.  Språkbytesprocessen innebär att användandet av ett minoritetsspråk minskar till förmån för majoritetsspråket.
 
Inom kommunen förekommer även nordsamiska, den varietet som talas av flest samer, ca 5000-6000 personer i Sverige.  Under 1930-talet kom nordsamisktalande familjer till Vilhelmina-området som en följd av statens tvångsförflyttningar av nordsamiska renskötarfamiljer från Karesuandoområdet.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601