Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Samer i Vilhelmina kommun

tova.jpg

Antalet samer i Vilhelmina kommun beräknas enligt Sametingets språkhandbok uppgå till 382 personer. Beräkningen grundar sig på antalet samer som är registrerade i röstlängden till det senaste Sametingsvalet (2009). Eftersom alla samer inte har registrerat sig i röstlängden och barn under 18 år inte heller finns i röstlängden, är det faktiska antalet sannolikt betydligt högre.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/FOV1-00050C82/FOV1-00050CAD/100
Wed 23. Jan 13 11:25