Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vilhelmina samiska förvaltningskommun

rollup hemsida.jpg
Vilhelmina kommun är sedan 1 januari 2010 en samisk förvaltningskommun.

Lagen innebär att kommunen ska:
  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/FOV1-00050C82/100
Wed 23. Jan 13 11:42