Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Nationella Minoriteter

1004876_1386341968316315_7831599084387225154_n.jpgfile:///W:/Allt%20KP/foto/Hemsida/1004876_1386341968316315_7831599084387225154_n.jpg


Från 1 januari 2010 gäller lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009.724). Den ska skydda Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Vilhelmina kommun ingår sedan 1 januari 2010 i förvaltningsområdet för samiska.

Vilhelmina kommun har påbörjat arbetet för att möta lagen och som samisk förvaltningskommun ligger fokus på de samiska frågorna. Har du frågor eller idéer som rör minoritetsreformen är du välkommen att ta kontakt med:

Minoritetssamordnare: Laila Daerga, 0940-146 01, laila.daerga@vilhelmina.se
Minoritetshandläggare: Malin Blind, 0940-146 55, malin.blind@vilhelmina.se 

Nås vi inte på telefon kan ni lämna ett meddelande i växeln så ringer vi upp så snart som möjligt.


bibliotek_vilhelmina-2576.jpg
Foto: Ingrid Sjöberg

Relaterade länkar:

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/900/100
Thu 16. Mar 17 15:31