Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Balanskonton - 1-2

I kontoklass 1 och 2 är balanskonton. Kontoklasserna redovisar kommunens tillgångar, eget kapital samt samtliga avsättningar och skulder. Slag i dessa kontoklasser används endast av ansvariga för balanskonton.  

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/800/FOV1-000515CE/FOV1-000515F3/100
Thu 7. Mar 13 07:55