Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Balanskonton - 1-2 print

Thu 7. Mar 13 07:55

I kontoklass 1 och 2 är balanskonton. Kontoklasserna redovisar kommunens tillgångar, eget kapital samt samtliga avsättningar och skulder. Slag i dessa kontoklasser används endast av ansvariga för balanskonton.  
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601