Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Intäkter och inkomster - 3

Inkomst och intäkt = värdet av sålda varor eller tjänster samt mottagna bidrag.

Följande grupper ingår i kontoklass 3:

Kontoklass 3
30. Försäljningsintäkter
31. Taxor och avgifter, intäkt
32. Taxor o avgfiter, social omsorg, intäkt
33. Taxor o avgifter, förskola/elevboende, intäkt
34. Hyror och arrenden, intäkt
35. Bidrag, intäkt
36. Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
37. Försäljning av exploateringsfastigheter
38. Försäljning av anläggningstillgångarhttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/800/FOV1-000515CE/FOV1-000515E3/100
Thu 7. Mar 13 08:54