Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Intäkter och inkomster - 3 print

Thu 7. Mar 13 08:54

Inkomst och intäkt = värdet av sålda varor eller tjänster samt mottagna bidrag.

Följande grupper ingår i kontoklass 3:

Kontoklass 3
30. Försäljningsintäkter
31. Taxor och avgifter, intäkt
32. Taxor o avgfiter, social omsorg, intäkt
33. Taxor o avgifter, förskola/elevboende, intäkt
34. Hyror och arrenden, intäkt
35. Bidrag, intäkt
36. Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
37. Försäljning av exploateringsfastigheter
38. Försäljning av anläggningstillgångar


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601