Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kontoplan

Via länkarna till vänster hittar du kommunens kontoplan för intäkter och kostnader (kontoklass, kkl, 3-8). Du kan också söka konton via sökfunktionerna i Inköp och Faktura och Xweb.

Den tidigare kontoplanen är nu uppdaterade till Kommun-Bas 13. För merparten konton har ingen ändring skett, men några konton har fått ny innebörd, ändrats eller kompletterats.  För att underlätta övergången från den gamla kontoplanen till den nu gällande, finns till vänster även en länk till en ”omvandlingsnyckel”.

Ändringar i kontoplanen kommer att läggas in löpande och presenteras här ovan under rubriken ”NYHETER”. Kontoplanen som du når via sökfunktionerna i ekonomisystemen är alltid uppdaterad med senaste ändring.

Under länkarna Intäkt/Inkomster - 3 och Kostnader/Utgifter - 4-8 hittar du översikter över innehållet i de olika kontoklasserna.

Under de närmast kommande veckorna kommer sidan att kompletteras med de övriga koddelarna som ingår i kodtabellen.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/800/FOV1-000515CE/100
Thu 7. Mar 13 07:30