Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Delegationsordning KS

Här intill finner du delegationsordningar som gäller för kommunstyrelsen.

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/800/FOV1-0004C6BF/100
Tue 21. Jun 16 08:48