Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Inledning

Policys

Här finner du samtliga policys som gäller för alla medarbetare i Vilhelmina kommun.

Policys som rör anställningen i Vilhelmina kommun finns nu på Personalhandboken (se länk nedan)

20160219_212134_0.png
______________________________________________________________________

På denna länk kan du hämta Acrobat Reader som du behöver för att kunna öppna en del av dokumenten:

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/800/FOV1-0003B544/100
Fri 19. Feb 16 21:23