Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Vårt Vilhelmina - Informationsbroschyr till hushåll

Vilhelmina Kommun - en plats för alla

I detta informationsblad som delats ut till kommunens hushåll vill kommunstyrelsen informera om nyheter inom kommunens olika områden.

Välkomna att läsa informationsbladet via nedanstående länk:

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/700/FAV1-0004EACD/S038033A8
Thu 13. Sep 12 12:03