Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Nyhetsbrev

I länkmenyn till vänster hittar du nyhetsbrev som ges ut av Utvecklingsenheten. Nyhetsbrevet publiceras på hemsidan samt skickas ut till kommunens föreningar och företag när utvecklingsenheten har något intressant att delge.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/700/FAV1-0004EACD/100
Wed 13. Jun 12 17:09