Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Hemsjukvård

Västerbottens kommuner tar över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för innevånare över 18 år från den 1 september 2013.

Gemensam vision för hemsjukvården i Västerbotten
Ge patienterna/brukarna trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman.

Vad tar kommunerna över?

  • Hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för dem över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
  • Förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet.
  • Intyg om bostadsanpassning
  • Rehabilitering och habilitering i hemmet
Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

För hemsjukvård/hembesök gäller följande:
Tröskelprincipen, dvs. hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med stöd.

Planering inför övertagandet pågår. I Vilhelmina kommun kommer lokal information under sommaren.

Kontaktperson i Vilhelmina kommun:

Ann-Kristine Persson 0940-14013http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/S03B0E085-03B0E093
Wed 12. Jun 13 10:55