Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kontakt - Stöd Hjälp och Omsorg print

Tue 6. Feb 18 08:50

Vilhelmina kommun - Växeln
Måndag-torsdag 7.30-16.30, fredag 7.30-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00
0940-140 00
Socialförvaltningen
Torget 6
Förvaltningschef       
Expedition
Fax
 
140 23
140 27, 140 28
152 10
Handläggarenheten
Tfntid 8-9.30
141 22
142 54
142 37
Individ- och familjeomsorg
Förvaltningschef

140 23
IFO-chef                     
140 21
Socialsekreterare - Tfntid 9-10
140 28
Tidsbeställning
140 27, 140 28
Konsumentrådgivare  - Tfntid 9-10
140 25
Familjepedagog
143 26
Familjerådgivning
0950-377 40
LSS-omsorg
Vård och omsorgschef

142 62
Områdeschef Personlig assistans Tfntid 8-9.30
140 18
Kanslist
140 15
Områdeschef Psykiatrisamordnare, kontaktpersoner, ledsagning
142 54
Jobb@, Tingsgatan 7
143 27
Solsidan Dagcentral
141 24
Mobila Teamet                               
070-319 98 14
070-319 98 15
Gruppbostäder/särskiltboende
Områdeschef boende och övr insatser enl LSS
143 28
Volgsjövägen 20
134 12
Volgsjövägen 22
134 14
Volgsjövägen 24
101 02
Storgatan 18
134 13
Galaxen /korttids- och förlängt fritids
146 57
Trapphusboendet 16 A
144 20
Äldreomsorg
Vård och omsorgschef
142 62

Hemtjänst, Tätort, Latikberg omr - tfntid 8-10
Områdeschef Äldreomsorgen
140 29
Hemtjänst, Tätort, Nästansjö omr - tfntid 8-10
Områdeschef Äldreomsorgen
140 96
Hemtjänst, Saxnäs, Dikanäs omr - tfntid 7.30-10
146 40                    

Tallbacka äldreboende
Områdeschef Äldreomsorgen - Tfntid 8-9.30
Exp. helg och kvällstid
Områdeschef Äldreomsorgen - Tfntid 8-9.30 141 02
140 97

140 98
Strandbacka äldreboende
Områdeschef Äldreomsorgen - Tfntid 8.00-9.30
144 71
Åsbacka Äldreboende
Områdeschef Äldreomsorgen- Tfntid 8.30-9.30

143 03
Saxnäsgården äldreboende
Områdeschef Äldreomsorgen- Tnftid 7.30-10
146 40
Fotvård Tallbacka
140 99
Medicinsk enhet
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska
140 13
Sjuksköterska Tallbacka
141 00
Sjuksköterska Volgsjö gruppbo
144 46
Sjuksköterska Åsbacka Aspen, Rönnen
143 04
Sjuksköterska Åsbacka Björken, Sälgen
143 04
Sjuksköterska Åsbacka Gläntan
143 01
Sjuksköterska Saxnäsgården
144 82
Arbetsterapeut - Tfntid, må-to 8.00-9.00
143 08
Arbetsterapeut - Tfntid, må-to 8.00-9.00
143 25
Sjukgymnast - Tfntid, må-to 8.30-9.00
143 88
Hemsjukvård
Hemsjukvårdsköterska - Tfntid, må-fr 8.30-9.00
144 80/ 144 81
Immigrationsservice
Verksamhetschef
144 00
070-262 98 11
Immigrationshandläggare
146 56
Pettersbacke                                           
144 02
Kommunkansli
Kansliet
140 60
Kostverksamheten
Kostchef
143 21
070-255 92 22
Hembergskolans kök
142 02
Volgsjöskola restaurang
141 81
Latikberg skolkök
142 90
Malgovik skolkök
143 82
Nästansjö skolkök
144 59
Saxnäs skolkök
144 12
Sagagården kök
146 41
Skogsbacken kök
141 27
Täppan kök
143 10
Regnbågen kök
141 21
Åsbacka centralkök
143 05
Räddningstjänsten
Räddningschef Ingemar Samuelsson
142 85
070-349 42 85
Krister Lunder
142 84
Stab brandstationen
142 83
Vilhelmina brandstation vakt ej bemannad
Fax
142 80
550 10
Dikanäs brandstation ej bemannad
Fax
142 79
142 78
Saxnäs brandstation ej bemannad
Fax
144 79
144 78
Upplysning ang. eldning utomhus
0910-77 72 33
Överförmyndare
Överförmyndare KG Abramsson  
Tid enligt överenskommelse
140 48
Handläggare helgfria förmiddagar tfntid 10-12


140 48
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601