Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Bostadsanpassningsbidrag print

Mon 3. Jul 17 13:58

20170703_135812_0.png
Bostadsanpassningsbidrag.
Bostadsanpassningsbidrag kan du som har en bestående funktionsnedsättning söka. Bidraget är avsett för anpassning av bostadens fasta funktioner så att du ska kunna bo och leva  ett så självständigt liv som möjligt i din bostad.
Det kan exempelvis vara åtgärder som behövs för att kunna ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inomhus, sköta hygien.
Vem kan söka ?
 • Du som  har en bestående funktionsnedsättning som medför behov av anpassning i din bostad, till exempel på grund av nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, nedsatt minne eller annan kognitiv funktionsnedsättning.
 • Om du hyr din bostad, har en bostadsrätt eller eget hus för permanent bruk. Normalt krävs att du har ett förstahandskontrakt.
Bidraget kan beviljas om anpassningen är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Behovet måste styrkas i intyg som bifogas i ansökan.
Vad kan man få bidrag till ?
Du kan söka bostadsanpassningsbidrag till anpassning av bostadens fasta funktioner.
Några exempel
 • Borttagning av trösklar
 • Uppsättning av stödhandtag och ledstänger
 • Montering av ramp, ute och inne
 • Spisvakt
 • Breddning av dörr
 • Automatisk dörröppnare
 • Förstärkning av fast belysning i kök och badrum.
Däremot kan du inte få bidrag till:
 • Anpassning när funktionsnedsättningen är tillfällig
 • Anpassning under pågående rehabilitering
 • Normalt bostadsunderhåll.
 • Inköp av lösa inventarier
 • Åtgärder som behöver utföras av andra orsaker än funktionsnedsättningen, tex vattenskada eller byggteknisk brist.
Bostadsanpassning om du flyttar
Det är viktigt att du utifrån din funktionsnedsättning väljer en ny bostad med omsorg. Om din nya bostad behöver omfattande och kostnadskrävande anpassningar måste det finnas särskilda skäl till valet av just den nya bostaden. Du måste kunna precisera skälen i din ansökan.
Fastighetsägarens medgivande
Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen har prövat en sökandes rätt till bidrag men har därmed inte gett tillåtelse att genomföra åtgärden.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till en bostad, tex i allmänna utrymmen i fastigheten.
Det är därför viktigt att du som bor i en hyresrätt eller bostadsrättsförening och söker bostadsanpassningsbidrag alltid frågar din hyresvärd eller bostadsrättsförening om det behövs ett medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.
Enligt hyreslagens bestämmelser kan du bli skadeståndsskyldig för ändringar som du gjort utan hyresvärdens medgivande och du som bostadsrättsinnehavare kan åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick om du överskridit vad du har rätt att ändra i lägenheten.
Det är du som blivit beviljat bidrag ansvarar för genomförande av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du gett kommunen eller någon annan fullmakt att företräda dej.
Där det krävs ett medgivande bör du se till att detta dokumenteras skriftligt. Det bör tydligt framgå vad medgivandet omfattar, tex att du får genomföra åtgärden och vad som gäller vid avflyttning eller i annat fall.
Fastighetsägaren kan, efter att personen flyttar, ansöka om återställningsbidrag.
Återställningsbidrag regleras av lagen (1992:1574) och kan erhållas i vissa fall enligt § 12-14.
Lästips
På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bostadanpassningsbidrag. Du kan även hitta information  via lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skicka e-post till oss. Handläggare når du via kommunens växel på telefon 0940-140000
e-post skickar du till vilhelmina.kommun@vilhelmina.se
 


Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601