Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Ledamöter 2010-2014

Ordinarie
Ersättare
Anita Johansson (S)
Viveka Abramsson (S), UBN
Jonny Kärkkäinen (KD)
Annica Wibrell (S), Socialnämnden
Katharina Hahlin (M)
Eva Ahlberg, HSO        
Anders Ahlenius
Monica Gebart, HSO              
Gerd Jonsson
Tore Davidsson, HSO             
Monika Köpsén
Per-Olof Olofsson, PRO                  
Mary Rönnberg
Valner Johansson, PRO-Dikanäs
Regina Svensdotter
Nancy Nilsson, SKPF     

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0005491E/S03F136C4
Tue 15. Apr 14 15:54