Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Ledamöter 2010-2014 print

Tue 15. Apr 14 15:54

Ordinarie
Ersättare
Anita Johansson (S)
Viveka Abramsson (S), UBN
Jonny Kärkkäinen (KD)
Annica Wibrell (S), Socialnämnden
Katharina Hahlin (M)
Eva Ahlberg, HSO        
Anders Ahlenius
Monica Gebart, HSO              
Gerd Jonsson
Tore Davidsson, HSO             
Monika Köpsén
Per-Olof Olofsson, PRO                  
Mary Rönnberg
Valner Johansson, PRO-Dikanäs
Regina Svensdotter
Nancy Nilsson, SKPF     
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601