Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Kommunala Pensionärs och Handikapprådet

20140415_154251_0.png

Kommunens Pensionärs och Handikappråd är ett organ för samråd och dialog mellan kommunen och företrädare från Handikapporganisationerna och Pensionärsorganisationerna. Kommunen företräds av representanter från kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och socialnämnden. Pensionärs och Handikappföreningarna företräds av representanter från PRO, PRO Dikanäs, SKPF. Handikappföreningarna företräds av representanter från tidigare HSO. Rådet sammanträder 2-4 ggr/år. Rådet genomför 2 Handikappdagar och 2 seniordagar under mandatperioden 2010--2014


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0005491E/100
Tue 15. Apr 14 15:55