Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Kommunala Pensionärs och Handikapprådet print

Tue 15. Apr 14 15:55

20140415_154251_0.png

Kommunens Pensionärs och Handikappråd är ett organ för samråd och dialog mellan kommunen och företrädare från Handikapporganisationerna och Pensionärsorganisationerna. Kommunen företräds av representanter från kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och socialnämnden. Pensionärs och Handikappföreningarna företräds av representanter från PRO, PRO Dikanäs, SKPF. Handikappföreningarna företräds av representanter från tidigare HSO. Rådet sammanträder 2-4 ggr/år. Rådet genomför 2 Handikappdagar och 2 seniordagar under mandatperioden 2010--2014

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601