Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning kan  man få vid till exempel  begränsad rörelseförmåga. Regler för dessa finns i Trafikförordningen och Vägverkets föreskrifter. Kommunen där man är folkbokförd utfärdar tillstånd.
Det är i första hand de som själva kör ett fordon som kan få tillstånd. Avgörandet är förmågan att förflytta sig till fots. För att få tillstånd krävs en starkt begränsad rörelseförmåga och att rörelsehindret är av stadigvarande art.

Ansökan kan ske på kommunens blankett. Sökanden skriver i sina personuppgifter samt de skäl som han/hon anser vara grunden för att få tillstånd. En läkare fyller i på samma blankett, läkarintyg, där den begränsade rörelseförmågan anges och den medicinska orsaken till rörelsehindret anges.

Blanketten kan beställas på kommunkansliet tel 0940-14060 eller
e-post  vilhelmina.kommun@vilhelmina.se dit ansökan också ska skickas.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0005086F/S038C8C9B-038CB822
Fri 9. Nov 12 15:46