Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Serveringstillstånd print

Tue 1. Nov 16 15:21

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande  av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Alkoholdryck som ingår i entré – eller deltagaravgift är också servering.

Ansökan
Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du beställer på kommunkansliet tel. 0940-14060 eller e-post vilhelmina.kommun@vilhelmina.se 
Eller gå in på följande länkar för utskrivbar blankett
Vid ansökan tar kommunen ut en ansökningsavgift som är olika beroende på tillstånd.

Kunskapsprov
Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har goda kunskaper i alkohol-lagstiftningen. Det finns vissa undantagsregler för att skriva provet.

Beslut
När din ansökan har kommit in görs en vandelsprövning hos polismyndigheten för att se att du inte begått några brott som kan påverka möjligheten att få tillstånd.

Beslut avseende stadigvarande tillstånd tas av kommunstyrelsen som har sammanträde 5-6 gånger per år. Ansökan med åtföljande handlingar bereds så snart som möjligt inför kommunstyrelsens sammanträde.

Vid tillfälliga tillstånd är handläggningstiden kortare.

Kostnad
Det kostar olika beroende på  vilken typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

När behöver jag serveringstillstånd
Du behöver nästan alltid söka tillstånd om du ska servera alkohol.

Du behöver inte ha serveringstillstånd  om alla tre av kraven nedan är uppfyllda.
  • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.
  • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd  kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd
Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Krav på serveringslokalen
Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning och placering. Den ska även vara säker ur brandsynpunkt. Lokalen ska ha tillräckligt antal sittplatser och vara överblickbar. Det ska finnas en varierad meny med flera olika förrätter, varmrätter och efterrätter.

Det kan även vara svårt att få serveringstillstånd om serveringen befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter.

Hur länge gäller tillståndet.
Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills du gör förändringar i din lokal eller verksamhet så att det avviker från det du angett i din ansökan.

Ett tillfälligt tillstånd gäller för den period som anges i beslutet.

Överträdelse
Om du överträder tillståndet kan  ditt serveringstillstånd dras in.

Ägarbyte
Ett serveringstillstånd gäller endast om den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka nytt tillstånd. Samma gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601