Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

HVB print

Mon 16. May 16 11:35

Ensamkommande barn
Ensamkommande barn är personer under 18 år som kommer till Sverige utan föräldrar. Vilhelmina kommun har avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen om ta emot ensamkommande barn. De som har fyllt 13 år får bo på kommunens HVB-hem och det är Immigrationsverksamheten tillsammans med socialtjänsten som ansvarar för deras omvårdnad och integration. I Vilhelmina kommun finns just nu två HVB-hem.
Hvb verksamheten ansvarar för boende, omvårdnad och integration. Målet är att ge den ensamkommande ungdomarna en trygg, meningsfull och lärorik tid. De ska få goda förutsättningar till egen försörjning och delaktighet i samhället.  
Skola
Alla barn i kommunen erbjuds att gå i skola, oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte.  Grundskolan, gymnasie-och vuxenutbildningen ansvarar för barnens skolgång, precis som för andra barn i kommunen.
Ett gemensamt ansvar i Vilhelmina
Det är ett gemensamt ansvar i kommunen att medverka till att göra vistelsen här så trygg som möjlig för dessa barn och ungdomar, hur kort eller lång den än blir. Många människor, myndigheter och organisationer är engagerade för barnet och mottagandet samordnas av socialtjänst, överförmyndarnämnd och skola.
Boendeformer i Vilhelmina.
Asylboende: Boende för~barn som har lämnat in asylansökan och väntar på beslut.
Tallåsen
Västra  18 platser
Östra    18 platser
Put/träningsboende: Boende för barn som har fått permanent uppehållstillstånd
Pettersbacke
Träningsboendet  15 platser
Putboendet          20 platser
Stödboende/18+: Boende och insats finns till eget boende efter 18 år dock längst till 21 års ålder.

Kontakt:
Verksamhetschef   Helena Steen  0940 144 06, 070-262 98 11
Boendechef  Tallåsen Lenny Anundsson   076-104 78 10
Boendechef  Pettersbacke Annika Blomqvist  070-228 1573
Boendet Tallåsen           0940- 144 07
Boendet  Pettersbacke  0940 – 144 02

Länkar till andra aktörer:
Migrationsverket     http://www.migrationsverket.se
Röda korset            http://www.rodakorset.se/
Rädda barnen     http://www.raddabarnen.se/
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601