Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Immigrationsservice

Immigrationsservice arbetar utifrån ”överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande” som kommunen och Länsstyrelsen i Västerbottens län kommit överrens om. Vilhelmina kommuns åtagande är att årligen ta emot 30-40 personer med uppehållstillstånd som anvisats genom Migrationsverkets eller Arbetsförmedlingens försorg.  
Immigrationsservice~ska ge de anvisade nyanlända förutsättningar för en bra integration i Sverige och målet är att de nyanlända uppnår eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva.
Immigrationsservice består av:
Verksamhetschef Helena Steen, Immigrationshandläggare Annika Blomqvist, Operativa assistenter Marko Pranjic och Yosief Solomon Berhe.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004E896/S0498BFB7-0498BFF6
Mon 16. May 16 10:58