Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Immigrationsservice print

Mon 16. May 16 10:58

Immigrationsservice arbetar utifrån ”överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande” som kommunen och Länsstyrelsen i Västerbottens län kommit överrens om. Vilhelmina kommuns åtagande är att årligen ta emot 30-40 personer med uppehållstillstånd som anvisats genom Migrationsverkets eller Arbetsförmedlingens försorg.  
Immigrationsservice~ska ge de anvisade nyanlända förutsättningar för en bra integration i Sverige och målet är att de nyanlända uppnår eget ansvar för att så snart som möjligt kunna klara sig själva.
Immigrationsservice består av:
Verksamhetschef Helena Steen, Immigrationshandläggare Annika Blomqvist, Operativa assistenter Marko Pranjic och Yosief Solomon Berhe.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601