Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Flyktingmottagninghttp://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004E896/100
Mon 16. May 16 10:58