Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Nödtelefon

Nödtelefoner för att nå 112 finns på följande platser:

Brandstation Saxnäs.
Nödtelefon Saxnäs.jpg

Affär Klimpfjäll.
Nödtelefon Klimpfjäll-001.jpg

Brandstation Dikanäs
Nödtelefon Dikanäs-001.jpg

Vattenverk Kittelfjäll.
Nödtelefon Kittelfjäll-001.jpg

http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004DA8C/S042DA18E-042DB26A
Thu 12. Mar 15 13:47