Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Förmåga print

Thu 12. Mar 15 15:30

Räddningstjänsten operativa insatsförmåga.

1.1 Grundförmåga.
- första handsperson som tidigt avbryter negativ händelse, livräddning och brandsläckning.
- utvändig släckning brand i byggnad.
- släcka soteld i rökkanal.
- släcka mindre vegetationsbrand.
- utvändig livräddning från byggnad upp till 3 våningar.
- ytlivräddning strandnära vattendrag.
- enklare djurlivräddning.(egendomsräddning).
- begränsad sanering vid utsläpp farligt ämne.
- länspumpning enstaka fastighet.
- omhändertagande av skadad person och första hjälp.
- enkel losstagning skadade trafikolycka personbil.

1.2 Utökad förmåga.
- liv- och egendomsräddning med rökdykare i bostadsmiljö, normal riskmiljö.
- liv, egendom och miljöräddning med kemdykare.
- invändig släckning större  byggnader och industrier.
- brandsläckning och begränsning av brand i brandfarlig vätska.
- livräddning med höjdfordon.
- livräddning och släckning vid olycka av större flygplan upp till 50 passagerare..
- utföra räddningsinsats i väglöst land.
- transportera skadade i terräng.
- miljöräddning till sjös.
- oljeskadebekämpning.
- indikering av miljö- och hälsofarliga ämnen.
- räddningstjänst vid höjd beredskap.1.3 Förmåga att leda och samordna insatser.
- utöva normativ och strategiskt ledning räddningsledning  inom Vilhelmina, Dorotea och
  Åsele kommuner.
- utöva operativ ledning inom Vilhelmina kommun.
- leda och samordna större och långvariga insatser.
- upprätta räddningsstab med uthållighet.


Station Vilhelmina skall uppnå:
                        1.1 Grundförmåga.
                        1.2 Utökad förmåga.
                        1.3 Förmåga att leda och samordna insatser.
                        
Station Dikanäs och Saxnäs:
                        1.1 Grundförmåga.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601