Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Granskningsläget print

Thu 6. Jul 17 08:12

Granskningsläget
Årsredovisningarna granskas i den ordning de kommit in under förutsättning att de är kompletta och är underskrivna med bläck. Skriver du årsräkning och redogörelse för hand ska de också vara ifyllda med bläck.  Det underlättar och påskyndar granskningen av årsräkningarna.
Tyvärr finns ingen möjlighet för oss att informera när just din årsräkning kommer att granskas. Därför kan vi inte heller informera om när ditt arvode kommer att utbetalas. Vi ber dig att i första hand titta in här för att uppdatera dig om granskningsläget.
När din årsräkning är granskad och godkänd skickar vi ut kopior och arvodesbeslut.
Siffror över hur granskningen fortlöper presenteras nedan och kommer att uppdateras månadsvis, från och med 1 mars.
Aktuellt 4 juni 2017
Antal inkomna årsräkningar: 96 st av 97 st
Antal färdiga granskade: 57 st ca 59 % av de inkomna
Antal påbörjade som väntar på kompletteringar: 23 st
Vi vill passa på att be dig som tidigare har lämnat in pärmar
att hämta dessa snarast~eftersom vi har platsbrist.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601