Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Socialstyrelsens information print

Mon 30. May 11 17:43

Informationsbroschyr till allmänheten om stöd till anhöriga
 
Med anledning av den nya bestämmelsen i socialtjänstlagen om stöd till anhöriga har Socialstyrelsen tagit fram en informationsbroschyr som vänder sig till allmänheten. Broschyren är skriven med tanke på att hela målgruppen - anhöriga till långvarigt sjuka, äldre eller personer med funktionsnedsättning - ska känna sig tilltalade. Informationen berör bland annat vem som kan få stöd och vad stödet kan vara.
 
Du hittar broschyren via följande länk:
 
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601