Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Solsidan print

Tue 13. Mar 12 08:40

20050319_203106_0.png

Solsidan är en kommunal verksamhet för dig med psykosocial ohälsa. Du är välkommen på besök till oss. Vi finns på Strandvägen 16 B i Vilhelmina tel.  0940-141 24

Syftet
Syftet med verksamheten är att främja den psykiska hälsan.
Det gör vi genom att erbjuda Dig:
.. En strukturerad verksamhet.
.. En mötesplats där man ingår i en gemenskap och kan skapa kontakter med andra människor.
.. Ett varierat utbud av sysselsättning där Dina egna önskemål tas tillvara.
.. Ett personligt stöd.
Allt med utgångspunkt från Dina behov och önskemål.

Solsidan är en frivillig verksamhet. Här för vi inga journaler eller dylikt och personalen har tystnadsplikt.
Kravet för att få vistas här är att följa de regler vi har bl.a. nykterhet och vänligt uppträdande samt att var och en hjälps åt med de dagliga sysslorna i lokalen efter sin förmåga.

Vi stödjer Din rätt till
.. Kravlösa kontakter
.. Social gemenskap och träning
.. Tillgodoseende av individuella intressen
.. Meningsfull sysselsättning utan krav på arbetsförberedelser

Praktisk information
I våra trivsamma lokaler kan Du tillsammans med andra dricka en kopp kaffe, läsa dagstidningarna, se på TV, spela biljard, arbeta vid våra datorer, sy m.m.

Öppettider
Måndag – fredag kl. 08.00 – 15.30
Morgonfika kl. 08.00 – 09.00
Lunch kl. 11.30 – 12.30
RSMH har kvällsöppet på torsdagar kl. 16.00 – 20.00

Varje dag serveras lunch och kaffe till en dagskostnad av 50 kronor. Matkuponger kostar 400 kronor för 10 stycken.

Fasta programpunkter kan vara bad, styrketräning, bingo, film, utflykter m.m. Många av aktiviteterna anordnas i samarbete med studieförbund.

På husmötena avhandlas information som rör lokalen samt önskemål och idéer om aktiviteter.

På Solsidan finns tillgång till dagstidningar.


Personligt ombud har sitt kontor på Solsidan.

20050305_171927_1.jpg
Riksförbundet för social och mental hälsa. RSMH bildades 1967 på Långbro sjukhus.
Vi har och har haft psykiska problem. Vi står neutrala till politiska frågor och religionsfrågor.
Vi kämpar för :
.. En bättre psykvård
.. Att vi med psykisk ohälsa också är medmänniskor.
.. Sluta att droga ner oss med neuroleptika.
.. Vårdtestamentet som vi själva har skrivit där vi talar om hur vi vill bli behandlade och vilka som får underrättas om man blir sjuk.

Vi samarbetar med Solsidan där vi har vår lokal. På torsdagar har vi kvällsöppet klockan 16 – 20.
På dagtid kan vi nås på tel. 141 24, fax. 103 28. Kvällar och helger tel. 151 75


20050305_171818_0.pngLev inte ett mindre liv än nödvändigt
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601