Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Psykiatrisamordnare print

Thu 14. Jan 16 21:25

0
Målgruppen
Målgruppen för psykiatrisamordnarens verksamhetsområde är personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller psykisk sjukdom. Med detta avses personer hos vlka den psykiska ohälsan påverkar, eller i framtiden riskerar att påverka, den sociala förmågan i sådan utsträckning att socialt stöd och omsorg (dagligt liv, boende och sysselsättning/rehabilitering) behövs, ibland i kombination med tillfällig eller kontinuerlig psykiatrisk och/eller somatisk vård.

Målgruppen omfattar alla åldrar från 18 år.

Personer med psykisk sjukdom och/eller en psykisk funktionsnedsättning och samtidigt missbruk är inkluderade från målgruppen.


Kommunens psykiatrisamordnare skall:
...vara kommunens kontaktperson i frågor som rör den beskrivna målgruppen.

...ha kännedom om målgruppens levnadsförhållanden och behov.

...samverka med andra interna - såväl som externa aktörer. Exempelvis psykiatrin, Personalit ombud, IFO,     primärvården.

...medverka i PAUS arbetsgrupp.

...informera om sitt arbete som psykiatrisamordnare till social- eller omsorgsnämden minst en gång per år.

...ansvara för att uppgifterna i resp. kommuns upplaga av infomationsguiden hålls aktuella.

...ansvara för att aktiviteter genomförs under Psykeveckan.

...bevaka utbildningsbehoven hos den personal som i sin verksamhet arbetar med den beskrivna målgruppen.

...kunna svara på förekommande enkäter och intervjuer som rör målgruppen.

 
I Vilhelmina är Jenny Örnberg utsedd som psykiatrisamordnare. Hon arbetar på Solsidan och går att nå på telefon 0940-141 24 eller mail jenny.ornberg@vilhelmina.se
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601