Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Medicinsk enhet


Den medicinska enheten har enligt Hälso- och sjukvårdslagen skyldighet att erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som omfattas av kommunal hälso- och sjukvård.

Enheten har vidare ansvar för paramedicinska insatser för att främja den enskildes möjlighet att efter sjukdom, skada eller annat som leder till funktionsnedsättning leva ett värdefullt liv i enlighet med den enskildes egna behov och önskemål. Tillgången till rehabilitering, tekniska hjälpmedel, anpassade bostäder och utemiljöer är grundläggande förutsättningar.

Den medicinska verksamheten i Vilhelmina kommun skall präglas av de övergripande mål som uttrycks i hälso- och sjukvårdslagen och i Socialnämndens upprättade mål och riktlinjer för  Medicinska enhet i Vilhelmina kommun.
Verksamhetsmål finns upprättade för arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Kommunen har det medicinska ansvaret för personer som omfattas av
kommunal hälso- och sjukvård.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är Ann-Kristine Persson, tfn 14013

Sekretess
Det kan vara jobbigt att vara så utlämnande som Du måste vara i kontakten med oss och det kan därför vara skönt att veta att allt Du säger skyddas av sekretesslagen. Det betyder att personalen har tystnadsplikt.
Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida Du inte lämnat samtycke till kontakt.

Om du är missnöjd
Anställda inom hälso- och sjukvården försöker hela tiden göra sitt bästa. Det kan hända att du ändå känner dig missnöjd eller att fel begåtts. Då bör du först ta upp problemet med den personal du har kontakt med.
Om dina synpunkter gäller kommunens hälso- och sjukvård kan du vända dig till kommunens sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar (MAS).  Du kan även vända dig till Patientnämnden.
Information om Patientnämnd ska finnas på de särskilda boendena.http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B463/FAV1-0004C574/100
Tue 15. Apr 14 16:02