Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Åsbacka anhörigförening print

Mon 30. May 11 17:55

Anhörig, boende och personalförening vid äldreboendet Åsbacka bildades 1987.

Syftet är att vara en sammanhållande länk mellan boende, anhöriga och personal. Målsättningen är också att försöka uppmuntra anhöriga att besöka sina släktingar, samt att ekonomiskt stödja olika aktiviteter.

Föreningen hjälper till med en utflykt i juli, ett musikcafé i maj, en höst och en julfest. Dessutom bidrar föreningen ekonomiskt med inköp till annat som gör det trivsamt t.ex. gardiner, dukar och porslin.

Allt detta är möjligt tack vare att anhöriga ställer upp både ekonomiskt och praktiskt. Kommunen, Kyrkan, PRO och Lions bidrar också med pengar.

Du är hjärtligt välkommen att komma med i föreningen. Du kan vara aktiv eller stödmedlem. Medlemsavgiften är en ringa kostnad och betalas årsvis.

Vidare information kan Du få på Åsbackas äldreboende.
Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601