Vilhelmina kommun

Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden.
Telefon: 0940-140 00 Fax: 0940-146 00 E-post: info@vilhelmina.se
http://vilhelmina.se

Äldreguiden

Jämför i Äldreguiden. Socialstyrelsen har samlat in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och presenterar dessa på Webbplatsen Äldreguiden. Kvalitetsområden som tas upp är delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.


http://www.vilhelmina.se/Hem/leftsidebar/600/FOV1-0004B454/S03295EAA
Mon 30. May 11 17:56