Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Äldreguiden print

Mon 30. May 11 17:56

Jämför i Äldreguiden. Socialstyrelsen har samlat in uppgifter angående kvaliteten på alla svenska kommuners äldreboenden och presenterar dessa på Webbplatsen Äldreguiden. Kvalitetsområden som tas upp är delaktighet, personaltäthet, personalens kompetens, ledning, mat och kontinuitet i omsorgen.

Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601