Barn & UtvecklingBoende, Miljö & InfrastrukturKommun & PolitikKultur & FritidNäringsliv & UtvecklingStöd, Hjälp & OmsorgTurism & EvenemangNationella minoriteter

Vilhelmina demensförening print

Mon 30. Mar 15 13:55

Information från Vilhelmina demensförening

Demensföreningen i Vilhelmina är en ideell sammanslutning och politiskt obunden. Föreningen har som mål att ge stöd till anhöriga och demenssjuka genom att:

- Ändra attityder till demenssjuka och fördjupa kunskapen om demens
- Arbeta för att hjälpa och stödja de anhöriga
- Bidra till utbildning för både anhöriga och personal

Vi genomför ett antal medlemsmöten per år. Förutom att lyssna till en föreläsare får medlemmarna vid dessa tillfällen möjlighet att träffas.

Vi erbjuder även anhörighetsstöd i samtalsgrupp.

Vår utåtriktade verksamhet består i att påverka beslutsfattare i demensfrågor. Det gör vi genom att informera om villkoren för dementa, såväl för dem som vårdas i hemmet som för dem som bor i särskilda boendeformer.

Årsavgiften är för närvarande 100 kr per år. Tidningen Demensforum skickas ut 4 ggr per år och ingår i medlemsavgiften. Som ny medlem får du även anhörigboken och broschyren Leva med demens.

Vill du veta mer om vår förening kontakta då gärna Evonne Sandqvist, 070-214 65 54Vilhelmina Kommun
Torget 6, 91281 Vilhelmina, Sweden
Telefon: 0940-140 00
Fax: 0940-146 00
Epost: info@vilhelmina.se
Webb: Om webbplatsen
Orgnr: 212000-2601